Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Promóciós szabályzat

   1.         SZERVEZŐ

1.1.      PROFIL-COPY 2002 KFT.),Szervező (székhelye: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A; cégjegyzékszáma: 05-09009966; adószáma: 12933086-2-05, továbbiakban:

promóciót (továbbiakban: Promóció) hirdet meg, 2021. augusztus 15.00:00 és 2021. december 15. 23:59 között a https://web24.hu/100ezerft-ajandek-konicaminolta) elnevezésű weboldalán.Weboldal (

1.2.      A Promóció lebonyolítását, illetve a technikai hátterének biztosítását a Szervező maga végzi.

2.         A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

2.1.      ) vehetnek részt.RésztvevőA Promócióban kizárólag - magyarországi székhellyel rendelkező cégek - egyéni vállalkozók és egyéb vállalkozások (

2.2.      A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, tulajdonosai és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont), illetve azon vállalkozások, ahol ezen személyek többségi tulajdonosok vagy vezető tisztségviselő pozíciót töltenek be.

2.3.      A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióban való részvétel feltétele a jelen Promóciós szabályzat és annak az 1. számú mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, melyek az alábbi linken érhetők el: https://web24.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

3.1.      A Promóció 2021. augusztus 15. 00:00 és 2021. december 15. 23:59 között tart.

4.         A PROMÓCIÓ LEÍRÁSA

4.1.      A Promócióban való részvételi szándékot kizárólag a Weboldalon megtalálható regisztrációs felület kitöltésével lehet jelezni. A Promóció időtartamának kezdete előtt és befejezése után jelzett részvételi szándék érvénytelennek minősül.

4.2.      A Promóció részleteiről a +36 46 200 222-es telefonszámon lehet érdeklődni, mely egy rögzített wifis VOIP vonal, azonban ezen a módon nem lehetséges a Promócióra történő regisztráció, kizárólag információnyújtásra szolgál. A rögzített vonalhoz kapcsolódó adatkezelési tájékozgatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.3.      Weboldalon történő regisztráció menete:

4.3.1.  A regisztráció során a Résztvevő a Weboldalon a következő adatait adja meg:

név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4.3.2.  A Résztvevő feladata, hogy a Promóció időtartama alatt regisztráljon, és bérleti szerződést kössön a lenti 4.5. pontban felsorolt eszközökre vonatkozóan 48 vagy a 60 hónap időtartamra, vagy megvásárolja a lenti 4.9. pontban felsorolt eszközök egyikét, illetve korábban használt fénymásoló készülékét a szerződéskötéskor a Szervezőnek átadja. A promócióban meghirdetett 100.000 Ft bruttó kedvezmény a vételárból vagy a bérleti konstrukció szerinti havi bérleti díjból kerül levonásra a lentiekben leírtak szerint.

4.4.  Promócióban bérelhető vagy megvásárolható multifunkcionális eszközök: 

  • Konica Minolta bizhub C250i,
  • Konica Minolta bizhub 227,
  • Konica Minolta bizhub C224e.

4.5.      A Promóció időtartama alatt az eszközök az alábbi akciós árakon bérelhetőek:

a.)        60 hónap időtartamra szóló bérleti szerződés megkötés esetén, a Konica Minolta bizhub C250i új színes multifunkciós eszköz:

·       13.900 Ft +Áfa/hó/készülék + a minden hónapban aktuális nyomatdíjak, mely színes A4 oldalanként 18 Ft +Áfa/oldal, míg fekete-fehér A4 oldalanként 2,6 Ft +Áfa/oldal díjon

b.)        48 hónap időtartamra szóló bérleti szerződés megkötése esetén, a Konica Minolta bizhub 227 használt fekete-fehér multifunkciós eszköz:

·       6.900 Ft +Áfa/hó/készülék + a minden hónapban aktuális nyomatdíjak, mely fekete-fehér A4 oldalanként 2,6 Ft +Áfa/oldal díjon, illetve

c.)        48 hónap időtartamra szóló bérleti szerződés megkötése esetén, a Konica Minolta bizhub C224e használt színes multifunkciós eszköz:

·       6.900 Ft +Áfa/hó/készülék + a minden hónapban aktuális nyomatdíjak, mely színes A4 oldalanként 19 Ft +Áfa/oldal, míg fekete-fehér A4 oldalanként 2,9 Ft +Áfa/oldal díjon,

kerülnek számlázásra.

4.6.      Amennyiben a fenti feltételek megvalósulnak, úgy a Résztvevő használt fénymásológépét 100.000, - Ft Bruttó értékben a Szervező felvásárolja oly módon, hogy az említett összeg - a 48, illetve a 60 hónapos időtartamra sikeresen megkötött bérleti szerződés esetén - beszámításra kerül a fénymásológép havi bérleti, illetve a havi nyomatdíjába.

4.7.      A 100.000, - Ft Bruttó értékű összeg beszámítása a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a Szervező rendszeresen, minden hónapban leolvassa a bérbe vett fénymásológép számlálójának aktuális állását. A Szervező az ennek alapján kimutatott tényleges használat után állítja ki a havi számlát, azonban a Promócióban való részvétel esetén a Résztvevő - Bruttó 100.000, - Ft összeg erejéig - nem köteles a szerződésbe foglaltak szerinti bérleti-és nyomat díjat megfizetni.

4.8.      Szervező továbbá lehetőséget biztosít a Promóció keretein belül arra, hogy amennyiben a Résztvevő valamelyiket, a 4.9. pontban felsorolt eszközök közül megvásárolja, úgy a használt eszköz felvásárlásával keletkező Bruttó 100.000, - Ft-os pénzösszeg, a megvásárolni kívánt eszköz vételárából kerül levonásra.

4.9.      A 4.5. pontban felsorolt termékek a Promóció időtartama alatt, az alábbi árakon vásárolhatók meg:

a.)   Konica Minolta bizhub C250i új színes multifunkciós eszköz:

·            Üzemeltetési szerződéskötéssel történő vásárlás esetén: 699.000 Ft

·            Üzemeltetési szerződéskötés nélkül történő vásárlás esetén: 799.000 Ft

b.)   Konica Minolta bizhub 227 használt fekete-fehér multifunkciós eszköz:

·            Üzemeltetési szerződéskötéssel történő vásárlás esetén: 349.000 Ft

·            Üzemeltetési szerződéskötés nélkül történő vásárlás esetén: 399.000 Ft

c.)   Konica Minolta bizhub C224e használt színes multifunkciós eszköz:

·            Üzemeltetési szerződéskötéssel történő vásárlás esetén: 349.000 Ft

·            Üzemeltetési szerződéskötés nélkül történő vásárlás esetén: 399.000 Ft

4.10.   A Használt eszközre vonatkozó feltételek:

4.10.1.  Használtnak minősül minden, bármilyen már korábban használatban lévő multifunkciós lézeres, illetve tintasugaras készülék – amely egyaránt alkalmas másolásra és nyomtatásra – annak állapotától és korától függetlenül.

4.10.2.  A használt fénymásológépet egyebekben a kibérelt vagy a megvásárolt eszköz kiszállításával egyidejűleg köteles a Résztvevő átadni a Szervező részére.

4.11.   Az eszközök kiszállítása, szerződéskötés:

4.11.1.  Kiszállítás:

4.11.1.1. A kiszállítás a Szervező által történik, a Résztvevővel előre leegyeztetett időpontban. A Szervezőnek a kiszállítás lebonyolítására a Promóció időtartamának lejárta után 90 nap áll rendelkezésére. A Résztvevő által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó szállítási késedelemért vagy a szállítás meghiúsulásáért a Szervező nem vállal felelősséget.

4.11.2.  Bérleti szerződés megkötése:

 

4.11.3.  Adásvételi szerződés megkötése:

5.         A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL VISSZAVONÁSA A RÉSZTVEVŐ ÁLTAL

5.1.      A Résztvevő - a Promóció időtartama alatt - részvételi szándékát bármikor visszavonhatja a regisztrációjának törlésével. Ebben az esetben a Résztvevő a Promócióban nem vesz részt.

6.         A PROMÓCIÓBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

6.1.      A Résztvevők közül a Promócióból indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Promóciós szabályzatban foglaltakat megszegik.

7.              ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

7.1.      A Promóció során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

7.2.      A Résztvevő a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más adataival regisztrál. A Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

7.3.      A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Résztvevő, adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve azok biztonságának egyéb módon való megsértésének észlelése esetén, az ilyen körülményről a Szervezőt haladéktalanul értesíteni szíveskedjék.

7.4.      A Résztvevőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervezőnek jogában áll törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

7.5.      A regisztrációval, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Szervező továbbíthassa az adatfeldolgozóinknak.

8.         FELELŐSSÉG, KIZÁRÁS, VIS MAIOR

8.1.      A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Promóció, illetve a Promóciót tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.2.      Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben, amikor a Résztvevő által igénybe vett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

8.3.      A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill., amik nem felelnek meg a jelen szabályzat valamely feltételének a Promócióból kizárja. A Szervező fenntartja magának továbbá a jogot, hogy amennyiben valamely Résztvevő vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció szellemiségével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a jelen Promócióból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett Promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott Résztvevő kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen jogcímen sem jogosult igényt támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

8.4.      A Résztvevő által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevő az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Promócióra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Résztvevő kizárja magát a Promócióból, amennyiben az adatok hiányosságára, valótlanságára a promóciós időszak lezárultát követően derül fény.

8.5.      A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis maior vagy más, a Szervező hatáskörén kívüli eső ok.

9.         EGYÉB

9.1.      A Résztvevő által megadott szállítási cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.      A Résztvevő - az általa a Promóció keretében megvásárolt eszközökkel kapcsolatos - szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között az eszköz gyártójával/forgalmazójával, ill. a Szervezővel szemben érvényesítheti. Bérleti konstrukció esetén a Résztvevő és Szervező között megkötendő szerződés nyújt majd iránymutatást az eszközök szervízelési lehetőségeiről. Vásárlási konstrukció esetén a Résztvevő és Szervező között megkötendő adásvételi szerződés és/vagy a Szervező ÁSZF-je ad iránymutatást a további feltételekről.

9.3.      A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget, vásárlás esetén szavatosságot, illetve a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek meglelően jótállást az eszközre.

9.4.      A jótállás időtartama 250.000 forint eladási ár felett három év.

9.5.      A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Promóciós szabályzatot.

9.6.      A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Promóciós szabály és az 1. sz. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

9.7.      A Szervező a Promóció lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Miskolc, 2021. augusztus 15.

Keresés